ICS postopek (Velika Britanija -> Francija) za tovorni manifest

Tovorni manifest je dopolnjen s funkcijo ICS (sistem nadzora uvoza) za namen vložitve deklaracije (ICS najava) v francoski varnostni sistem, da izpolni obvezno napoved prihoda pošiljke pred vstopom v EU.

ICS postopek v Transbook-u

Dodajanje dokumentov na tovorni manifest:

mobileapp

Izbira dokumentov za dodajanje na tovorni manifest:

mobileapp

Pregled tovornih listov na tovornem manifestu:

mobileapp

Novi segment za obvezne ICS informacije tovornega manifesta:

  • Carinski urad prvega vstopa
  • Identifikacija transporta na meji
  • Pričakovani čas prihoda
  • Potovanje (države)
  • MRN => deklaracija uspešno vložena v francoski varnostni sistem
  • Izpis => izpis za namene prikaza MRN številke francoskim organom ICS postopka
mobileapp

Nova ICS akcija Kreiraj ICS najavo:

mobileapp

Pošiljanje ICS najave v francoski sistem varnosti:

mobileapp

Nova ICS akcija za preverjanje statusa vložene ICS najave Posodobi ICS status:

mobileapp

ICS izpis za spremljanje prevoza:

mobileapp