Status CMR dokumenta in deljenje CMR dokumenta z ostalimi udeleženci v Transbook-u
Status CMR dokumenta

Za lažje spremljanje v kateri fazi (čaka na naklad, naložen, …) je blago, ima CMR dokument sedaj status:

 • Naklad (začetni status) -> blago čaka na naklad na prevozno sredstvo (ukaz Naklad)
 • Na vozilu -> blago je naloženo na prevoznem sredstvu oziroma je v fazi prevoza (ukaz Na vozilo)
 • Razloženo (končni status) -> blago je razložena na razkladališču (ukaz Razkladališče)
 • Neopravljeno (končni status) -> stornacija CMR dokumenta ozir. prevoz blaga ni bil opravljen (ukaz Ni končano)

Ukazi za spreminjanje statusa so na voljo na vrhu CMR dokumenta in so na voljo glede na trenutni status dokumenta.


Deljenje CMR dokumenta z ostalimi udeleženci

Enostavno deljenje CMR dokumentov z ostalimi uporabniki, ki so udeleženi v obdelavi pošiljke, niso pa del vaše organizacije

 • Disponent
  • Priprava in urejanje dokumenta
  • Deljenje dokumenta z drugimi
  • Pošiljanje dokumenta po elektronski pošti
  • Spreminjanje statusov
 • Voznik
  • Pregled dodeljenih dokumentov
  • Urejanje dokumenta, ko je ta v pripravi
  • Spreminjanje statusov posameznih dokumentov
 • Pošiljatlej
  • Spremljanje statusa pošiljke
 • Prejemnik
  • Spremljanje statusa pošiljke

Deljenje CMR dokumenta izvedemo na naslednji način:

1. Preko ukaza Deli dokument

prikaz na zemljevidu

2. Vpišemo komu želimo deliti in določimo vlogo deljenja (pravice nad dokumentom). Na enkrat je možno deliti eni osebi/organizaciji. Če želimo deliti večim osebam/organizacijam, postopek deljenja ponovimo.

prikaz na zemljevidu

3. Po uspešnem deljenju dokumenta oseba (organizacija) prejme e-pošto s povezavo na dokument. Če le-ta še ni registrirana v Transbook-u, sporočilo vsebuje tudi povezavo na registracijo, ki potem omogoča ogled in spremljanje (preko statusa) CMR dokumenta.

4. Vlogo (pravico nad dokumentom) je možno tudi urejati ozir. deljenje je možno tudi preklicati. Na desni strani dokumenta je segment »Dokument deljen z«.

prikaz na zemljevidu

S klikom na »pisalo« se nam odpre okno za urejanje vloge deljenja.

prikaz na zemljevidu